Skip Navigation Links
Forside
Nyheder
Sommerkonvent
Generalforsamling
Vedtægter
Medlemmer
Mesterskabet
Galleri
Dokumenter
Links

Login
 
 
  
Mesterskabet

Internationale regler for Langtidspiberygning

Herunder udvalgte paragraffer fra "Internationale regler for Langtidspiberygning".

Disse paragraffer udgør det regelsæt, der ligger til grund for afviklingen af  Snaddeslængets årlige piberygningsmesterskab. Alle paragraffer kan ses på n-t.dk/regler.html.


§4
Mængden af tobak, der ryges, er tre (3) gram.
§13
Deltagerne må kun bruge en pibestopper af træ med en diameter på femten (15) mm og en længde på 10 cm, der udleveres af arrangøren.
§15
På konkurrencelederens signal placerer borddommeren en (1) pibestopper som beskrevet i §13 og en (1) pakke tobak foran hver deltager. Deltagerne må ikke røre tobakken før startsignalet gives.
§16
Borddommeren kontrollerer, at hver deltager er i besiddelse af følgende:
a) konkurrencepiben
b) pakken med tobak
c) pibestopperen
d) to (2) tændstikker i en æske
e) et ark papir af størrelse A4
f) et tidsregistreringskort
Deltagerne skal iagttage følgende regler:
1) Stopperen må kun anvendes, når piben holdes i munden.
2) Det er under ingen omstændigheder tilladt på nogen måde at slå eller banke på piben eller ryste den.
3) Deltageren må under konkurrencen fjerne spidsen fra piben i få sekunder for at fjerne vædske fra spidsen ved at slå den mod det udleverede ark papir eller blæse gennem den.
4) Det udleverede ark papir må anvendes til aftørring af pibestopperen under konkurrencen.
5) Deltagerne må fjerne aske fra piben, men hvis der derved falder tobak ud af piben, må denne tobak ikke lægges tilbage i piben.
6) Det er tilladt deltagerne at drikke, når de første ti (10) minutter af konkurrencen er gået. Der placeres vand og glas på bordene til dette formål.
7) Det er ikke tilladt at blæse ned i pibehovedet hverken med munden eller gennem næsen. Dette vil medføre diskvalificering.
§17
På konkurrencelederens signal åbner deltagerne pakken med tobak. Deltagerne har derefter fem (5) minutter til at stoppe piben.
§22
På konkurrencelederens signal tænder deltagerne deres piber, og tiden måles fra dette signal.
§23
Deltagerne har et (1) minut til at tænde piberne ved hjælp af en (1) eller begge de udleverede tændstikker. Hvis tændstikkerne brækker eller ikke tænder, erstattes de af borddommeren.
§24
Når en deltagers pibe går ud, rækker han straks sit tidsregistreringskort til borddommeren.
§27
Hvis der findes mærker efter brand i en pibe, diskvalificeres den pågældende deltager af dommerpanelet.
Siden er opdateret: 03-02-2019
Webmaster: Allan Thing -
e-mail